Pořizovač výkazů

     
Úvod Informace Podmínky použití O pořizovači
PŘIHLÁSIT

Podmínky použití

Přihlášením do Pořizovače informačního portálu Výkaznictví na adrese http://porizovac.vykaznictvi.cz/logon.php (dále jen Pořizovač) souhlasíte s níže uvedenými všeobecnými podmínkami využití této služby.

  1. Provozovatelem pořizovače je společnost C42 s.r.o. (dále jen Provozovatel), která si vyhrazuje veškerá práva na změnu, ukončení, nebo zpoplatnění poskytování této služby.

  2. Pořizovač je nedílná součást internetového portálu www.vykaznictvi.cz.

  3. Pro vstup do Pořizovače je vyžadována jednorázová registrace, kdy všechna uživatelem poskytnutá data jsou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta třetí straně.

  4. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo:

  5. Uživatel je povinen zadat při registraci platné údaje (zejména e-mail) a tyto informace udržovat aktuální.

  6. Je zakázáno:

  7. Služby Pořizovače ani jeho výstupy nesmí být použity uživatelem pro účely zisku.

  8. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za správnost výstupů v pořizovači vzniklých.

  9. Za případnou finanční či jinou újmu způsobenou ať už funkčností či nefunkčností služby nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.

  10. Provozovatel negarantuje konkrétní dostupnost Pořizovače, ani odezvu v případě nahlášení problému uživatelem.